Zeven goede redenen voor een PV-installatie

1. Rendabiliteit
Eigen energieproductie = economische winst. Winst dankzij rechtstreekse vermindering van de energiefactuur, winst dankzij incentives zoals GSC's (groenestroomcertificaten). Vanuit macro-economisch oogpunt heeft stroom uit hernieuwbare energie een kostendempend effect.

 

2. Milieubescherming - gezondheid
Stroom uit zonne-energie is schone stroom zonder schadelijke emissies en bovendien volledig geluidloos en onderhoudsvrij.

 

3. Hulpbronnen sparen
Onze hulpbronnen worden schaars. Petroleum, aardgas en uranium raken uitgeput. Zonne-energie is nagenoeg onuitputbaar en is overal voor iedereen beschikbaar.

 

4. Duurzaamheid
Als er voor latere generaties nog natuurlijke bronnen beschikbaar moeten zijn, mogen we alleen nog verbruiken wat ook weer bijgroeit. Elektriciteit uit zonne-energie is regeneratief.

 

5. Onafhankelijkheid van elektriciteitsconcerns
Met de gedecentraliseerde elektriciteitsverzorging verliezen de grote elektriciteitsconcerns hun enorme invloed en wint iedereen aan democratie.

 

6. Rendement/energie-efficiëntie
Bij elektriciteit uit een energiecentrale bedraagt het rendementsverlies ca. 64%. Van 1.000 Watt krijgen wij aldus slechts een derde, of 360 Watt, aangeleverd.

 

7. Tot voorbeeld dienen
Naar analogie met filosoof I. Kant: "handel zo dat je handelen een voorbeeld voor alle mensen kan zijn."